INSPIRATIE

Je eigen beeld vormen

Hier vind je documenten die kunnen inspireren om je eigen beeld te vormen, aan te scherpen, te toetsen.

Wat vind ík goede zorg? Als basis voor dialoog met anderen: wat vinden wíj goede zorg?

Suggesties voor toevoegingen van harte welkom via dialoog@ditisgoedezorg.nl.

Tja, wat zet je op een inspiratie pagina? De lijst van inspirerende rapporten, blogs en filmpjes lijkt eindeloos……

We sluiten aan bij de principes en randvoorwaarden uit het rapport Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nú van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit 2020

Passende zorg

 • is waardegedreven
  (winst in gezondheid en kwaliteit van leven tegen een redelijke prijs);
 • komt samen met de patiënt of populatie tot stand
  (waar mogelijk samen beslissen over best passende aanpak);
 • betekent de juiste zorg op de juiste plek
  (dichtbij waar het kan, verder weg als het moet, e-health);
 • gaat niet over ziekte, maar over gezondheid
  (kijken naar wat iemand nog wél kan en preventie).

Dat betekent

 • samen gericht op eenzelfde doel
 • een lerend systeem waarin dat wat niet bijdraagt verdwijnt
 • op niveau van patiënt en zorgprofessional bepalen wat passende zorg is

Kijk je primair vanuit ‘wat er moet gebeuren’ (de collectieve opgaves), dan vinden wij de rapporten van de Raad voor de Volksgezondheid, Denktank Coronacrisis, Planbureaus en RIVM inspirerend.

Kijk je liever vanuit ‘hoe werkt de huidige praktijk’, inclusief het omgaan met dilemma’s? Dan vinden wij inspiratie in:

Kijk je liever vanuit waarden, principes, ethische en filosofische reflecties? Dan vinden wij inspiratie in:

Het Deep Democracy gedachtegoed, zie o.a.