DÍT IS GOEDE ZORG

De kracht van dialoog
Onze zorg verandert. Door de vergrijzing, de groeiende diversiteit in de samenleving, de noodtoestand van klimaat en biodiversiteit, onze wensen rondom het begin en einde van het leven en vooral door het aantal mensen dat zorg wil verlenen. Dit IS Goede Zorg wil goede gesprekken over zorg aanmoedigen. Dat doen we, omdat we denken dat veel zorgverleners – net als wij – worstelen met de toenemende schaarste in menskracht, tijd en aandacht voor elkaar. Samen zoeken naar ‘hoe verder’ biedt niet alleen de noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing, maar ook steun in turbulente tijden.

Wat is goede zorg?

Goede zorg is wat we met elkaar goede zorg vinden. Mensen kijken verschillend naar wie welke zorg nodig heeft en wie welke zorg kan bieden. We hebben beroepscodes, wetgeving, richtlijnen en kwaliteitskaders. Soms vinden we houvast in getallen en indicatoren. Bijna altijd is er sprake van professionele keuzes: ‘Wat vind ík in deze situatie – in gesprek met de patiënt of groep mensen voor wie ik wil zorgen – goed om te doen? En waarom vinden wij dat samen goede zorg?’

De kracht van samenspraak

Wij geloven in de kracht van goede gesprekken. Samenspraak tussen twee of meer personen. Samenspraak als tegenhanger van debat of juridische strijd. Samenspraak waarin alle stemmen kunnen worden gehoord, juist ook de stemmen die aanvankelijk minder luid klinken. Samen zoeken, als antwoord op twijfels en spanningen in turbulente tijden. Er zijn geen pasklare antwoorden voor de morele dilemma’s in de zorg. We zullen meer samen op zoek moeten naar wat goede zorg is in tijden van grote veranderingen.

Doel van dit platform

Wij bieden graag een podium aan mensen die het gesprek over goede zorg opzoeken en anderen willen inspireren. We plaatsen bijdragen die verbinding en dialoog stimuleren. We hopen dat deze worden gebruikt ter inspiratie, bijvoorbeeld in onderwijs en intervisiegroepen.

NIEUWS

Meest recente berichtgeving

HEEL de dokter – leven en werken met zin

Een handzame gids om te ontdekken wie je bent, wilt en kúnt zijn, als dokter en als mens. In elke loopbaanfase opnieuw. Voor artsen van alle leeftijden en specialisaties die hun zin in het werk willen (her)vinden, behouden of versterken.

LEES VERDER

Zetje VAR op de kaart!

We spotten het boek ‘Zetje VAR op de kaart’ via LinkedIn en zochten het gesprek met Michiel van Vliet op. Michiel begon zijn loopbaan als ziekenverzorger, en heeft gewerkt als verpleegkundige en verpleegkundig praktijkdocent

LEES VERDER