DÍT IS GOEDE ZORG

De kracht van dialoog

Waarom het platform DÍT IS GOEDE ZORG?

Iedere dag verlenen honderdduizenden mensen in Nederland zorg aan anderen. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. De complexiteit van ons zorgstelsel heeft geleid tot vermeende en ervaren barrières om prettig samen te werken. Dit platform wil een podium bieden aan zorgverleners die goede zorg in een netwerk leveren en daarmee anderen inspireren.

“Dialoog: een gesproken of geschreven conversatie tussen twee of meer personen”

Wat is goede zorg?

Goede zorg is wat we met elkaar goede zorg vinden. ‘Met elkaar’ betekent dat we in gesprek zijn met de mens die een zorgvraag heeft of de groep mensen voor wie wij als zorgverleners (preventief) willen zorgen. Alleen door te luisteren naar de ander, kunnen we te weten komen wat die ander nodig heeft.

Als minimale randvoorwaarden hebben we wetgeving en professionele afspraken, zoals richtlijnen en kwaliteitskaders. Soms vinden we houvast in getallen en indicatoren. Bijna altijd is er sprake van professionele keuzes: ‘Wat vind ík in deze situatie – in gesprek met de patiënt of groep voor wie ik wil zorgen – goed om te doen? En waarom vinden wij dat samen goede zorg?’

Ontstaan van dit platform

Dit platform is ongeveer een jaar na de start van de coronacrisis ontstaan. Een jaar waarin de zorg dagelijks in de belangstelling stond. Er heerste grote onzekerheid en daarmee werden de uitdagingen om zorg te vragen en te bieden zichtbaar. De twijfels over de houdbaarheid van ons zorgstelsel nemen toe. Spanningen, ook onder zorgverleners, lijken soms het gesprek te bepalen en trekken daarmee de aandacht weg van de waardevolle inspanningen die dagelijks worden geleverd.

De kracht van dialoog

Wij geloven in de kracht van dialoog. Samenspraak tussen twee of meer personen. Samenspraak als tegenhanger van debat. In een debat richt de debater zich op het verdedigen of bestrijden van een stelling, en daarmee het overtuigen van de ander. Een dialoog is een gesprek tussen mensen, waarin je door het uitwisselen van perspectieven samen zoekt naar nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld naar de best passende vorm om binnen een weerbarstige context goede zorg te verlenen.

Dialoog verbindt, versterkt en schept vertrouwen. Daarmee is dialoog een goed antwoord op twijfels en spanningen. Want in deze tijd zijn er geen pasklare antwoorden. We zullen samen op zoek moeten naar wat goede zorg is, welke past bij de situatie op dat moment.

Welke bijdragen plaatsen we?

Wij bieden graag een podium aan mensen die samen die zoektocht willen ondernemen en het professionele gesprek over goede zorg opzoeken. Blogs, vlogs, podcasts… Alles vanuit eigen praktijkervaring. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de bijdrage verbinding en dialoog stimuleert om de zorg te verbeteren.

Doel van dit platform

De bijdragen op dit platform kunnen gebruikt worden ter inspiratie, in onderwijs en als reflectiemateriaal in bijvoorbeeld intervisiegroepen. Zodra de omstandigheden het toelaten, hopen we ook steeds vaker dialogen over goede zorg te organiseren, als deel van de herstelzorg die nodig is na de coronacrisis. De output van deze gesprekken zullen we zichtbaar maken op dit platform. Zo hopen we de beweging richting meer dialoog te versterken.

NIEUWS

Meest recente berichtgeving

Zijn we al op een tipping point?

In deze video opname zie je hoe zes artsen en verpleegkundigen zich op heel uiteenlopende manieren inzetten om de gezondheid van mens, dier en milieu te beschermen en hoe zij zorgverleners willen voorbereiden op de toekomst.

LEES VERDER

COVID dialoog

Artsen mengen zich in het publieke debat over maatregelen om de Covid pandemie te beheersen en de zorg toegankelijk te houden. De dokters in onderstaand artikel benadrukken het belang verbinding in onze samenleving en pleiten voor snelle en duidelijke maatregelen.

LEES VERDER

Mens Achter de Patiënt

Wij werden getipt over het werk van Stichting Mens Achter de Patiënt en stelden een aantal vragen over het hoe, wat en waarom van dit inspirerende initiatief. “Onze ultieme droom is: Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs.”

LEES VERDER

Dansen met een virus?

Op 30 september organiseerden Bert de Graaff en Roland Bal, onderzoekers en beide verbonden aan de Erasmus School of Health Policy & Management, samen met collega’s een hybride symposium getiteld “Dansen met een virus?”

LEES VERDER