SAMEN LEREN VANUIT WAARDEN

Complexe problemen kennen geen simpele oplossingen. De zorg voor patiënten, cliënten en gezonde mensen (preventie) is vaak complex door de hoeveelheid uitdagingen die mensen ervaren op verschillende levensgebieden en/ of de grote hoeveelheid betrokkenen bij maatschappelijke vraagstukken. Vaak is er sprake van wicked problems: iedere oplossing brengt ook weer nieuwe problemen met zich mee. Er is zelden één passende oplossing en voortgang vraagt om creativiteit en samenwerking. Wij laten ons inspireren door het (samen)werken en leren vanuit waarden en dilemma’s.

 

De overheid stimuleert Passende Zorg, zie het kader Passende Zorg (2022)

Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het leven van mensen en oog heeft voor de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Het is daarmee een individueel en collectief begrip, gebaseerd op professionele waarden van zorgverleners, persoonlijke waarden van mensen en maatschappelijke waarden van de samenleving.

De grote maatschappelijke opgaven waarmee de zorgsector en de samenleving aan de slag moeten om zorg toekomstbestendig te maken, liggen op het vlak van mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid.

Passende zorg vergt een lerende beweging van samen doen, reflecteren en leren. Wat werkt groeit, en wat niet bijdraagt verdwijnt.

We laten ons ook inspireren door