DIALOGEN & STOPSPREEKUUR

Stichting Dit Is Goede Zorg organiseert on- en offline dialogen op verzoek. In 2024 starten naar verwachting met een Stop-Spreekuur. Als je interprofessionele dialoog zoekt, laat het ons weten. We verkennen graag samen met jou de wensen en mogelijkheden.

Dialogen

Dialogen zijn er in vele vormen en maten. Denk aan een moreel beraad, een socratisch gesprek of een dialoog gebaseerd op het Deep Democracy gedachtegoed. Zo organiseerden we tijdens de COVID pandemie onlinedialogen, die zorgverleners ondersteunden in het vormen van hun gedachten over het lockdown- en vaccinatiebeleid.

Ook maken we graag dialogen die anderen organiseren hier zichtbaar, zoals de duurzame doorbraakdialoog in 2022. Begin 2024 organiseerden we een dialoog over het geweld in Gaza en Israƫl, om zorgverleners een veilige ruimte te bieden om hun gedachten te vormen.

We hebben ervaring in het begeleiden van kleine dialogen (max. 15 personen, on- en offline). We zoeken graag met je mee in ons netwerk naar begeleiders die specifieke of grotere dialogen kunnen begeleiden. Heb je een vraag of wil je verkennen wat je met dialoog zou kunnen doen in jouw zoektocht: mail dialoog@ditisgoedezorg.nl

StopSpreekuur

Toenemend horen wij zorgverleners die graag zouden willen stoppen met activiteiten, om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven die beter passen bij de huidige zorgvraag. Dat vergt moed en roept tegelijkertijd veel keuzevragen op.

Sparren met collegae kan helpen om een keuze, in lijn met je beroepscode, te maken. Soms kan dit in je intervisiegroep, tijdens een congres rondom een specifiek onderwerp, bij themabijeenkomsten of werkconferenties van de Dappere Dokters of KNMG. of bij het medezeggenschapsorgaan voor zorgverleners in jouw zorginstelling. Soms zie je deze mogelijkheid echter niet in je directe omgeving.

Wij kunnen dan met jou een StopSpreekuur organiseren rondom jouw casus. Wij zorgen voor zorgverleners die samen met jou de dialoog aan gaan en de handelingsopties in beeld brengen, zodat jij een weloverwogen keuze kan maken. Wil je dit samen met ons verkennen? Mail ons dan: dialoog@ditisgoedezorg.nl