OVER ONS

Wie zijn de gezichten achter DIT IS GOEDE ZORG?

Arts-Infectieziektebestrijding / forensisch geneeskundige

Na zijn terugkeer van een langdurig verblijf als arts in Azië en Afrika, gelooft hij in de innovatie en creativiteit om ons gezondheidsstelsel 3.0 aan te laten sluiten bij onze gezondheid.

Lees meer

Marcel is (huis)arts en algemeen bestuurslid bij Nederland Zorgt voor Elkaar, een landelijke organisatie die meer dan 1500 woon/zorg initiatieven van inwoners vertegenwoordigt.

Lees meer

Arts Maatschappij + Gezondheid

Marleen begon haar loopbaan als arts in vluchtelingenkampen en mobiele klinieken in Sudan. De ervaringen in het buitenland en de diverse internationale opleidingen kleurde haar beeld op ziekte, gezondheid en samenleven.

Lees meer

Anesthesioloog – intensivist

Nynke heeft veel belangstelling voor duurzaamheid en samenwerking over de grenzen van het eigen vakgebied en instelling heen. Ze draagt vanuit verschillende netwerken bij aan Planetary Health, het verlagen van administratieve lasten voor zorgverleners en het vergroten van het werkplezier.

Lees meer

Expert Duurzame Inzetbaarheid Zorgprofessionals

Saskia wilde van jongs af aan verpleegkundige worden. Ondertussen is ze opgeleid als HBO-verpleegkundige, wijkverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, zorgmanager en (team)coach.

Lees meer

Wat drijft ons?

De uitdagingen die op ons afkomen zijn groot. ‘Zorginfarcten’ door gebrek aan zorgverleners in een gefragmenteerd zorgstelsel, de klimaat- en biodiversiteitscrisis en overige crises die een beroep doen op ons (al overbelaste) zorgstelsel.
Al deze crises hangen samen.

We maken ons zorgen over mensen die nu onvoldoende worden geholpen in ons super gespecialiseerde, en soms lastig te doorgronden, zorgstelsel. We denken dat dit beter kan, met name door de samenwerking tussen zorgverleners te faciliteren.

We sluiten aan bij de bewegingen rondom “Preventie: voorkomen is beter dan genezen”, “Triple Aim”, “Positieve Gezondheid”, “De juiste zorg op de juiste plek”, “Van nazorg naar voorzorg” en van “Leefstijlgeneeskunde naar zorg voor een gezonde leefomgeving”.

Meer ruimte voor goede gesprekken, als middel voor goede zorg

Goede zorg wordt volgens ons geleverd door deskundige en betrokken zorgverleners, in samenspraak met de mensen voor wie zij zorgen. Daarvoor hebben professionals ruimte nodig. Ruimte om zelf te handelen, ruimte om vanuit hun expertise te mogen adviseren en wellicht het allerbelangrijkste: ruimte om van mens tot mens gedachten te mogen wisselen. Door goede gesprekken kunnen zorgverleners hun beelden toetsen en hun gedachten/ handelen verrijken. Daardoor worden tunnelvisies hopelijk beperkt.

We signaleren behoefte aan meer samenspraak bij professionals die werkzaam zijn bij GGD’en, bij de huis- en ziekenhuisartsen en in het sociaal domein. Men wil tijd nemen voor reflectie: doen we de goede dingen en doen we de dingen zo goed mogelijk? Tegelijkertijd ervaren professionals soms (te) weinig ruimte voor deze gesprekken, of durven zij hun vragen niet te stellen binnen hun beroepsgroepen en instellingen.

In goede gesprekken ontstaat ruimte voor meer- en minderheidsstromingen. Door gedurfd te spreken en openhartig te luisteren kan ‘de wijsheid in de groep’ worden aangeboord en benut. Wij zijn ervan overtuigd dat meer ruimte voor professionele gesprekken bijdraagt aan goede zorg én aan het behouden van gemotiveerde zorgverleners.

Naast gesprekken tussen zorgverleners, is ook meer samenspraak met mensen voor wie we zorgen (burgers, klanten of patiënten) nodig. In die gesprekken willen we ons niet (laten) opsluiten in kolommen, financiële mechanismen, domeinen of sectoren.

We kennen in die dialogen maar één belang: dat van de volksgezondheid, dus uitgaande van de belangen van de mensen voor wie we zorgen.