DÍT IS GOEDE ZORG

De kracht van dialoog
Iedere dag verlenen honderdduizenden mensen in Nederland zorg aan anderen. Dat gaat niet vanzelf. Schaarste aan tijd en aandacht, maakt samenwerken weerbarstig. Dit platform wil een podium bieden aan zorgverleners die de dialoog over goede zorg opzoeken en daarmee anderen inspireren.

Wat is goede zorg?

Goede zorg is wat we met elkaar goede zorg vinden. ‘Met elkaar’ betekent dat we in contact zijn met de mens die een zorgvraag heeft of de groep mensen voor wie wij als zorgverleners (preventief) willen zorgen. Alleen door te luisteren naar de ander, kunnen we te weten komen wat die ander nodig heeft.

Als minimale randvoorwaarden hebben we wetgeving en professionele afspraken, zoals richtlijnen en kwaliteitskaders. Soms vinden we houvast in getallen en indicatoren. Bijna altijd is er sprake van professionele keuzes: ‘Wat vind ík in deze situatie – in gesprek met de patiënt of groep mensen voor wie ik wil zorgen – goed om te doen? En waarom vinden wij dat samen goede zorg?’

Ontstaan van dit platform

Dit platform is ongeveer een jaar na de start van de coronacrisis ontstaan. Een jaar waarin de zorg dagelijks in de belangstelling stond. Er heerste grote onzekerheid en daarmee werden de uitdagingen om zorg te vragen en te bieden zichtbaar. De twijfels over de houdbaarheid van ons zorgstelsel nemen toe. Spanningen, ook onder zorgverleners, lijken soms het gesprek te bepalen en trekken daarmee de aandacht weg van de waardevolle inspanningen die dagelijks worden geleverd.

De kracht van dialoog

Wij geloven in de kracht van dialoog. Samenspraak tussen twee of meer personen. Samenspraak als tegenhanger van debat. In een debat richt de debater zich op het verdedigen of bestrijden van een stelling, en daarmee het overtuigen van de ander. Een dialoog is een gesprek, waarin je door het uitwisselen van perspectieven samen zoekt naar nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld naar de best passende vorm om binnen een weerbarstige context goede zorg te verlenen.

Dialoog verbindt, versterkt en schept vertrouwen. Daarmee is dialoog een goed antwoord op twijfels en spanningen. Want in deze tijd zijn er geen pasklare antwoorden. We zullen samen op zoek moeten naar wat goede zorg is.

Welke bijdragen plaatsen we?

Wij bieden graag een podium aan mensen die samen die zoektocht willen ondernemen en het professionele gesprek over goede zorg opzoeken. Blogs, vlogs, podcasts… Alles vanuit eigen praktijkervaring. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de bijdrage verbinding en dialoog stimuleert om de zorg te verbeteren.

Doel van dit platform

Wij bieden graag een podium aan mensen die het gesprek over goede zorg opzoeken en anderen willen inspireren.

We werken rond vier thema’s:

  • Planetary Health: het zorgen voor onze planeet en haar inwoners
  • De Gezonde Samenleving
  • Zorgen voor Zorgverleners
  • Technologie en Mensgerichte zorg hand in hand

Deze thema’s nodigen volgens ons uit tot dialoog:
Hoe kijk jij ernaar?
Wat kun/ wil jij bijdragen?
Wat heb jij wellicht nodig van een ander?

We plaatsen bijdragen die verbinding en dialoog stimuleren. We hopen dat deze worden gebruikt ter inspiratie en reflectie, bijvoorbeeld in onderwijs en intervisiegroepen.

Door onze activiteiten hopen we de beweging richting meer dialoog te versterken.

NIEUWS

Meest recente berichtgeving

Theatervoorstelling over gezondheid

Proscoop ontwikkelde samen met Theater A La Carte een theatervoorstelling over gezondheid. De voorstelling is de afsluiting van de campagne ‘Gezondheid werkt’. Een campagne die inspireert met verhalen over gezondheid.

LEES VERDER