Frank Weijers

Frank is interventiekundige en begeleidt processen in groepen. Anders gezegd: zijn inspanningen zijn erop gericht om echt goede gesprekken te voeren, conflicten in verbinding en met plezier met elkaar aan te gaan en inclusieve besluiten te nemen. Kort samengevat: diversiteit optimaal benutten. Dat doet hij vooral met het gedachtengoed en de methodieken van Deep Democracy.

Frank: “Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een plek is en dat echt alle stemmen gehoord kunnen worden. Dat iedereen zich vrijmoedig kan uitspreken en we openhartig naar elkaar luisteren, vooral als we het oneens zijn met elkaar. Dat we ontdekken dat harmonie niet de afwezigheid van conflict is, maar juist het goed ermee om kunnen gaan. Als we dat leren én het gaan doen, dan heb ik echt weer hoop op een betere wereld, waarin we diversiteit verwelkomen en omarmen in plaats van steeds heftiger te polariseren. Daar een bijdrage aan leveren, daar spring ik, iedere dag opnieuw, mijn bed voor uit.”