Wij geloven in de kracht van dialoog

Stichting Dit Is Goede Zorg faciliteert en moedigt goede gesprekken over zorg aan.

Een dialoog groeit alleen als steeds meer mensen zich hierbij aansluiten.

Sluit jij je bij ons aan?

Planetaire gezondheid

De klimaat- en biodiversiteits crisis is een gezondheidscrisis. Een crisis die naast schade aan mens, dier en milieu, ook leidt tot hevige emoties en verdeeldheid. Daarmee is het één van de meest ingewikkelde en uitdagende onderwerpen om over in dialoog te gaan én te blijven.

Planetary health of planetaire gezondheid is randvoorwaardelijk voor goede zorg. Zorg voor een gezonde leefomgeving voor zowel plant, dier en mens zonder het plegen van roofbouw en uitputten van de ecosystemen, waarvan wij allen afhankelijk, zijn is essentieel. Essentieel voor nu en voor de komende generaties.

Dit Is Goede Zorg gelooft dat alleen zorg die voldoet aan bovenstaande criteria goede zorg kán zijn. Dat betekent ook dat middelen en mogelijkheden rechtvaardig worden verdeeld over bevolkingsgroepen en over verschillende generaties. Het is paradoxaal dat onze zorgverleners zich inspannen om de gezondheid van patiënten en cliënten te verbeteren, terwijl dit nog steeds gebeurt met methoden die de leefomgeving verzieken en vervuilen. Nog altijd heeft de zorgsector een groot aandeel in de nationale CO2 uitstoot en een nog groter aandeel in het verbruik van grondstoffen.

Gelukkig zijn er recent veel hoopvolle ontwikkelingen.

Dit Is Goede Zorg draagt bij aan het vergroten van planetaire gezondheid door:

  • Het organiseren van webinars ter inspiratie en kennisdeling.
  • Het organiseren van dialogen, zoals bijvoorbeeld de duurzame doorbraak dialoog over zorg. Daarbij streven we naar ontmoetingen, waarbij deelnemers hun gedachten kunnen uiten, zonder angst voor snelle of harde oordelen en waarbij ideeën samen kunnen worden onderzocht.
  • Transdisciplinaire samenwerking op het gebied van het vergroten van de biodiversiteit van de stadsnatuur, en het vergroten van de sociale cohesie en de leefbaarheid van stadswijken, in samenwerking met stadsdokter Rini Biemans en de BioCROW.
  • Het aanbieden van transdisciplinaire stageplaatsen op het snijvlak van gezondheidszorg en ruimtelijke ordening.
  • Samenwerking met partner organisaties zoals de Groene Zorg Alliantie, de Planetary Health Hub NL, de Duurzame Verpleegkundige, Zorg voor Klimaat e.a.. Gezamenlijk wordt bijgedragen aan verbinding, scholing en bewustwording, zoals tijdens de mars voor klimaat en rechtvaardigheid in Amsterdam op 12 november 2023.