Wij geloven in de kracht van dialoog

Stichting Dit Is Goede Zorg faciliteert en moedigt goede gesprekken over zorg aan.

Een dialoog groeit alleen als steeds meer mensen zich hierbij aansluiten.

Sluit jij je bij ons aan?

Onderwijs

Het huidige onderwijs van zorgverleners sluit onvoldoende aan op de praktijk van nu. Dit Is Goede Zorg gaat graag in gesprek met allen die het onderwijs van zorgverleners bij hoge scholen en universiteiten vorm geven.

Dit Is Goede Zorg kan bijdragen aan onderwijs door:

  • stages (mee) te begeleiden, waardoor collegae veel vroeger in aanraking komen met andere disciplines en vormen van zorgverlening.
  • onderdelen in een leerprogramma te ontwikkelen die toekomstige zorgverleners handvatten bieden hoe je een dialoog aangaat.
  • bij- en nascholing voor zorgverleners ontwikkelen rondom onderwerpen die polariseren.
  • bij- en nascholing voor zorgverleners ontwikkelen om hun dialoogvaardigheden te oefenen en uit te breiden.