Wij geloven in de kracht van dialoog

Stichting Dit Is Goede Zorg faciliteert en moedigt goede gesprekken over zorg aan.

Een dialoog groeit alleen als steeds meer mensen zich hierbij aansluiten.

Sluit jij je bij ons aan?

Gelijkwaardige gesprekken in de zorg

“het systeem loopt vast”
De meeste zorgverleners willen van betekenis zijn voor patiënten en cliënten, maar ervaren dat het zorgstelsel hen vaak belemmert om dit te kunnen doen. Traditionele routines en ranking (de hiërarchie) binnen de zorg vertragen de veranderingen die nodig zijn. Administratieve lasten, bureaucratische processen, wet- en regelgeving leiden af van de vraagstukken waar het gesprek voor veel zorgverleners eigenlijk over zou moeten gaan: het willen zorgen voor mensen in kwetsbare omstandigheden, minder sociale ongelijkheden, een gezondere planeet, een eerlijke verdeling van geld binnen en rondom de zorgsector. Dit leidt tot morele stress.

Dit Is Goede Zorg wil bijdragen aan gelijkwaardige gesprekken in de zorg door:

  • zorgverleners bekend te maken met hun mogelijkheden voor zeggenschap, juist binnen de bestaande (ervaren) hiërarchie. Hoe eerder in de loopbaan, hoe beter!
  • zich aan te sluiten bij gesprekken die anderen voeren en door mensen met minder gehoorde stemmen, die wel mee willen praten, actief aan tafels te brengen.
  • door gesprekken te voeren over de verschillen in uurtarieven (en andere primaire arbeidsvoorwaarden) tussen zorgverleners en zo een steentje bij te dragen aan een eerlijk loon voor alle zorgverleners.
  • door zichtbaar te maken naar wie er wordt geluisterd en naar wie nog niet.