Wij geloven in de kracht van dialoog

Stichting Dit Is Goede Zorg faciliteert en moedigt goede gesprekken over zorg aan.

Een dialoog groeit alleen als steeds meer mensen zich hierbij aansluiten.

Sluit jij je bij ons aan?

Behoud zorgverleners door goed werkgeverschap

Zorgen voor zorgverleners is hoog nodig en gaat niet vanzelf. Goed werkgeverschap is de basis voor gezond en veilig werken. Applaus is niet genoegExcellente Zorg vergt samenwerking in en rond zorginstellingen.

Alle mensen, ook zorgverleners, willen zich gezien en gehoord voelen. Niemand wil louter een instrument in andermans doelstellingen zijn. De discussies over ZZP-schap in de zorg leiden tot polarisatie binnen zorginstellingen en verhullen soms de ‘echte vraagstukken’ die daardoor nog niet worden aangegaan.

Goed werkgeverschap gaat hand in hand met goed werknemerschap. Je hebt elkaar nodig. Durf je te staan voor wat je waard bent? Heb je gekeken naar hoe jouw zeggenschap is georganiseerd? Ga je het gesprek aan voordat je in de actiemodus schiet? Ook dat is dialoog.

DIGZ wil bijdragen aan goed werkgever- én werknemerschap in de zorg door:

  • het onderzoeken van facts en figures om een duidelijk beeld te krijgen van de uitstroom van zorgverleners, en het waarom en hoe.
  • sparringpartner te zijn voor zorgverleners die hún mogelijkheden om vorm te geven aan goede zorg willen verkennen.
  • dialogen te organiseren waarin zorgverleners en werkgevers kunnen verkennen hoe voor hen goed werkgeverschap eruit kan zien, gegeven de uitdagingen in ons zorgstelsel. Soms kan een bijdrage van een onafhankelijke stichting bijdragen aan een gevoel van veiligheid om samen in het gesprek te durven stappen en de moeilijke gesprekken over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden of inspraak/ samenspraak écht aan te gaan.
  • dialoogsessies te organiseren tussen ZZP’ers en collegae in loondienst om (verdere) polarisatie te beperken.
  • initiatieven die zorgen dat zorgverleners zich gehoord voelen bekender te maken. Een goed verhaal vertelt vervolgens zichzelf.
  • onderwijsmaterialen te ontwikkelen die tools en handvatten bieden voor een goede dialoog tussen werkgever en werknemer.